Procedura zlecenia

Procedura zamówienia:

  1. Otrzymujemy od Państwa zgłoszenie, w formie telefonicznej, pocztą elektroniczną e-mail lub poprzez formularz zamówienia.
  2. Dokonujemy odwiedzin na wskazany przez Państwa grób i wykonujemy dokumentację fotograficzną wraz z opisem co do rodzaju usługi, wykorzystanych materiałów, ewentualnie rodzaj i ceny złożonych w waszym imieniu wiązanek
    i zniczy dokonujemy szczegółowej wyceny i przesyłamy ją Państwu na wskazany adres do akceptacji.
  3. Po akceptacji kosztorysu dokonujecie Państwo wpłaty na podane przez nas konto.
  4. Po otrzymaniu płatności przystępujemy do realizacji zlecenia.
  5. Po wykonaniu zlecenia przekazujemy Państwu dokumentację z 2 fotografiami.

 

Gwarantujemy wykonanie zlecenia w ciągu 3 dni od daty wpływu płatności lub inny dzień uzgodniony z klientem.

W przypadku braku wpłaty, w ciągu 7 dni od ustalonego terminu, zlecenie wykonania usługi traci ważność.